Yönetim Kurulu Kararları Ekim 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 19.10.2016

Toplantı Sayısı : 6

  1. E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2. Madde I. Fırkasının (a)bendine göre Yüksek Lisans Öğrenci Kontenjanları ve aynı maddenin II. Fıkrasının (a) bendine göre de Doktora Öğrenci Kontenjanları ile ilgili Bölümlerden gelen görüşlerin aynen kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.