Yönetim Kurulu Kararları Ekim 2015

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 28.10.2015

Toplantı Sayısı : 44

 

 1. Tekstil  Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erhan KIRTAY’ın  21 Ekim 2015 tarihinden itibaren emekli olması nedeniyle 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılında vereceği  ‘’Kalite Kontrol ‘’ dersini 21 Ekim 2015 tarihinden itibaren görevlendirilmesinin kabulüne
 2. Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Abdullah BALCI’nın ELECO isimli konferansta  yol dahil 3 gün süre görevlendirilmesinin kabulüne
 3. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.  Sevgi ULUTAN’ın 05-07 Kasım 2015 tarihleri arasında Kuşadası-Aydın’da  düzenlenecek olan ‘’Uluslararası Katılımlı 3.Ege Kompozit  Malzemeler  Sempozyumu’’ na katılmak üzere görevlendirilmesinin kabulüne
 4. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.  Serap CESUR’un  05-07 Kasım 2015 tarihleri arasında Kuşadası-Aydın’da  düzenlenecek olan ‘’Uluslararası Katılımlı 3.Ege Kompozit  Malzemeler  Sempozyumu’’ na katılmak üzere görevlendirilmesinin kabulüne
 5. Kimya Mühendisliği  Bölümü öğretim elemanı  Arş.Gör. Mehmet Bengi TAYSUN’un 07-11 Aralık 2015 tarihinde Almanya-Berlin’de düzenlenecek olan ‘’ ILMAT 3’’ isimli kongrede görevlendirilmesinin kabulüne
 6. Makine Mühendisliği  Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Mehmet EREK’in doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Almanya’da  görevlendirilmesinin kabulüne
 7. Makine Mühendisliği  Bölümü  öğretim elemanı Arş.Gör.Türkan ÜÇOK ERKEK’in doktora tezi için çalışmalar yapmak üzere  2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Almanya-Fraunhofer görevlendirilmesinin kabulüne
 8. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı haftalık ders programları hususunun görüşülmesi
 9. Tekstil Mühendisliği Bölümü’ne Merkezi yerleştirme ile yatay geçiş yapan Tevfik Emre ÇOLAK’ın muafiyetinin kabulüne
 10. İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne 2011-2012 Eğitim –Öğretim Yılı’nda 6111 Sayılı Af Kanunu ile kayıtlanan Javkhlan BAYARKHUU’nun Muaf olduğu derslerin harf notlarının işlenmesi hususunun kabulüne,
 11. Tekstil Mühendisliği Bölümü’ne 2010-2011 Eğitim–Öğretim Yılı’nda 6111 Sayılı Af Kanunu ile kayıtlanan Funda KAYA’nın  Muaf olduğu derslerin harf notlarının işlenmesi hususunun görüşülmesi,
 12. Makine Mühendisliği  Bölümü  öğrencisi Kerem GÜMÜŞ’ün 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları’ında Kayıt dondurma talebinin kabulüne
 13. Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat PİLASLI hakkında açılan disiplin soruşturması hususunun görüşülmesi
 14. 2014-2015 Eğitim–Öğretim Yılı’nda Erasmus+ Programı Kapsamında fakültemiz Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören yabancı  uyruklu öğrenci Halil SERBES’in Akademik Tanınma Belgesi hususunun görüşülmesi
 15. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus+ Programı Kapsamında yurt dışında öğrenim gören fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ege ATICI’nın  Akademik Tanınma Belgesi hususunun görüşülmesi
 16. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Fakültemiz Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne DGS ile kayıtlanan Okan TOPAL ve Doğan Can ÇETİNTÜRK’ün ders muafiyetlerinin yeniden tanzimi hususunun görüşülmesi
 17. Fakültemiz öğrencilerinin bölümler arasında teknik olmayan seçmeli dersa alma hususunun görüşülmesi