Yönetim Kurulu Kararları Aralık 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 28.12.2016

Toplantı Sayısı : 50

 1. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi “Hülya TEKİNER” ve Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi “Zeynep HÜLAGÜ” nün mezuniyetlerinin kabulüne,
 2. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Erasmus+ Programı kapsamında Yurtdışında öğrenim gören Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri “Gizem TAŞYAKAN, İlayda ŞİMŞEK, Ece DİNÇTÜRK, Öykü KILIÇ”ın 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında hibesiz süre uzatımı talebinin ve Learning Agreement belgelerinin kabulüne,
 3. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Öğrencisi Özge ÖZDEMİR ile ilgili Disiplin Soruşturması.
 4. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 5. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Türkan GÖKSAL ÖZBALTA’nın 06-10 Şubat 2016 tarihleri arasında Romanya Bükreş’te yapılacak olan “Horizon 2020, 649810 nolu Train-to-NZEB 5. Proje” toplantısına ve “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar” konusundaki eğitim programına katılmak üzere 06-18 Şubat 2016 tarihleri arasında Almanya Hamburg’da yol dahil 12 gün süre ile masrafların HORIZON 2020, 649810 noluéTrain-to-Nearly Zero Energy Buildings” isimli projeden karşılanmak üzere yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin  kabulüne,
 6. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü üyelerinden Doç.Dr.Alper SEZER’in 06-10 Şubat 2016 tarihleri arasında Romanya Bükreş’te yapılacak olan “Horizon 2020, 649810 nolu Train-to-NZEB 5. Proje” toplantısına ve “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar” konusundaki eğitim programına katılmak üzere 06-10 Şubat 2016 tarihleri arasında Almanya Hamburg’da yol dahil 5 gün süre ile masrafların HORIZON 2020, 649810 noluéTrain-to-Nearly Zero Energy Buildings” isimli projeden karşılanmak üzere yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 7. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Buse Naz GÜRBÜZ’ün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyıllarında kayıt dondurma isteğinin kabulüne,
 8.  Fakültemiz Makina Mühendisliği öğrencisi Veysel Hüseyin Akman’ın babasının vefati sebebiyle giremediği Mühendislik Etiği sınavı için mazeret sınavına girebilmesinin kabulüne,
 9. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Ege Anıl DİLER’in 4691 sayılı Teknoloji Geliştrime Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ile Yüksek Öğretim Kanunu’nun 39.maddesi çerçevesinde 15.01.2017-15.06.2017 tarihleri arasında 5 ay süre ile yarı zamanlı (0,5 gün/hafta) olarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. Fakültemiz Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Yeliz PEKBEY’in 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ile Yüksek Öğretim Kanunu’nun 39.maddesi çerçevesinde 15.01.2017-15.06.2017 tarihleri arasında 5 ay süre ile yarı zamanlı (0,5 gün/hafta) olarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 11. Fakültemiz Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Aydoğan ÖZDAMAR’ın 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ile Yüksek Öğretim Kanunu’nun 39.madde çerçevesinde 15.01.2017-15.06.2017 tarihleri arasında 5 ay süre ile yarı zamanlı (0,5 gün/hafta) olarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 12. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü’nde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı programında yer alan 509003062002 kodlu “Biyomühendislikte Bilgisayar Uygulamaları (3+0) ve 509003202010 kodlu Biosensors (2+0) derslerini vermek üzere başvuran Dr.Oğuz YETKİN’in 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca  ders görevlendirmesinin kabulüne,
 13. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümünde 2016-2017 Öğretim Bahar Yarılında “ChE 494 Energy Conservation and Consersion” “ChE XXX Contemporary” “Operational Approaches and Marketing Concept” derslerini vermek üzere başvuran Dr.İsmail Rıfat ÖZSAYGI’nın 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca  ders görevlendirmesinin kabulüne,
 14. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümünde 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “ChE 116 Technical Communication” “ChE 700 Investment Steps and Engineering Contracts” “ChE 808 Corrosion and Preventions” derslerin vermek üzere başvuran Öğr.Gör.Özcan BEŞERGİL’in 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca  ders görevlendirmesinin kabulüne,
 15. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “Türk Dili II 2+0 “ “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0” “Matematik II (2 grup)” “Fizik II (2 Grup) “Kimya (2 Grup)” “Öngerilmeli Betonarme Yapılar 3+0” “Computer Aided Design 3+0” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi kapsamında öğretim üyesi görevlendirilmesinin kabulüne,
 16. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 05120000525 numaralı Cihan Yusuf EFE’nin AİESEC projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak, araştırmak ve incelemeler yapmak üzere “Ege Üniversitesi Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergesi”nin 19/1.Maddesinin (1) fıkrası uyarınca 06.02.1017-20.03.2017 tarihleri arasında yol dahil 34 gün süre ile yol gidersiz-yevmiyesiz olarak TORİNO-İTALYA’da görevlendirilmesi ve hizmet pasaportu alabilmesi hususunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.