Yönetim Kurulu Kararları Aralık 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 07.12.2016

Toplantı Sayısı : 47

  1. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılı’nda Makine Mühendisliği Bölümü eğitim planında yer alan “Atölye Eğitimi” dersini Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Alperen DOĞRU’nun 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
  2. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 667 KHK ile kayıt yaptıran  Hüseyin Kaan BOZDAĞ adlı öğrencinin ders muafiyetinin kabulüne,
  3.  2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus + Programı kapsamında yurtdışında öğrenim gören Fakültemiz Makine M ühendisliği Bölümü öğrencisi Berk KARAKAŞ’ın ders değişiklik formlarının kabulüne,
  4. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Erasmus + Programı kapsamında yurtdışında öğrenim gören Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Edip Ali ERDEMİR’in Akademik Tanınma Belgelerinin kabulüne,
  5. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Erasmus+Programı kapsamında Fakültemiz Bilgisayar, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yurtdışında alacakları dersler ve Bölüm ders karşılıklarının kabulüne.(Burak ÖZKIRDENİZ, Doğacan ATABAY, Emre Can KASAR, Veysel Hüseyin AKMAN, Erdem ERMİŞ, Sümeyye Meryem TEZCAN, Süleyman Fatih KALAY,Sertaç AKAR)
  6. Fakültemiz  Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Can Berk SOM’un kayıt dondurma talebinin kabulüne Oy birliği ile karar verilmiştir.