Yönetim Kurulu Kararları Aralık 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 04.12.2013

Toplantı Sayısı : 47
 

 1. Kasım 2013 dönemine ait DSS katkı payı dağıtımına,
 2. E/Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Özkan AKIN’ın 2547 sayılı kanunun 31 .maddesi uyarınca 2 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasına,
 3. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN’ın kadrosunun  Yapı İşletmesi Anabilim Dalı’na naklen atanmasına,
 4. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde İNAN SEZER’in kadrosunun Yapı İşletmesi Anabilim Dalı’na naklen atanmasına,
 5. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Firuz BALKAN’ın 23.12.2013 tarihinde bir gün süre ile Ankara’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 6. Fakültemiz E/Elektronik Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmelerinin kabulüne,
 7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Maide Hazal ERDOĞAN’ın 2013-2014 öğretim yılında LLP-Erasmus programı kapsamında öğrenim süresinin 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılına kadar hibesiz olarak uzatılmasının kabulüne,
 8. Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin 2013-2014 öğretim yılında güz döneminde mezun olmaları sebebiyle bitirme tezlerinin üzerlerinden silinmesinin kabulüne,
 9. Son sınıf öğrencisi Kadir Kaan ERKURAN’ın mezuniyeti için en fazla üç dersi kaldığından E.Ü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bahsi geçen dersi için final sınavı açılmasına,
 10. Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Akif KOÇAK’ın Kimya Dersine 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında kayıtlanmış ve sınavlarına girerek FD notu almış olmasına rağmen EBYS FF notu ile kaldığı gözükmesi nedeni ile ilgili dersin öğretim üyesinden alınan not düzeltme çizelgesinin kabulüne,
 11. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağız Türkün KILINÇ’ın 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde kayıtlanmış olduğu Control Systems I dersi için mazeret sınavına girerek CC notu ile geçmiş olmasına rağmen EBYS notu girilmemesi nedeniyle ilgili dersin öğretim üyesinden alınan not düzeltme çizelgesinin kabulüne,

  Oybirliği ile karar verilmiştir.