Yönetim Kurulu Kararları Ağustos 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 03.08.2016

Toplantı Sayısı : 30

 

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinden 2015-2016  Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetine,
 2. Fakültemiz tarafından hazırlanan “E.Ü. Mühendislik Fakültesi Staj Uygulamam Esasları” nın kabulüne,
 3. Fakültemiz Bölümlerinin eğitim planında yer alan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Giriş” ve “İnovasyonun Ticarileştirilmesi” derslerinin adlarının “Girişimcilik, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Giriş” ve “İnovasyonun Ticarileştirilmesi ve Girişimcilik” olarak değiştirilmesine, Kimya Mühendisliği Bölümü eğitim planına “Contemporay Operational Approaches and Marketing Concept” dersinin eklenmesine, bazı bölümlerimizin kaldırılan “Teknik ve Teknik Olmayan Seçmeli Dersleri” nin kaldırılma şeklinin “ders kaldırıldı bir daha açılmayacak” olmasına ve bu dersleri alıp başarısız olan öğrencilerin eklenen katalog derslerini almalarının kabulüne,
 4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Fakültemiz Bölümlerine Yatay Geçiş ile başvuran öğrencilerin başvurularının ve ders muafiyetlerinin kabulüne,
 5. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu’nda kayıtlanmış oldukları derslerinden 21.07.2016 tarihinde yapılan Tek Ders Sınavından başarılı olmaları nedeniyle Yaz Okulu’nda yatırmış oldukları ücretlerin iadesi ile ders kayıtlarının iptal edilmesinin kabulüne,
 6. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bilal ŞAFAK ve Sezer ERDEM’in E.Ü. Yaz Okulu Yönergesi’nin 14. Maddesi uyarınca farklı üniversitelerden ders alma taleplerinin kabulüne,
 7. Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü’nden 2015-2016 Bahar Yarıyılı’nda mezun olan Sevinç AKSOY’un Gıda Mühendisliği Bölümü’nde devam etmekte olduğu Gıda Mühendisliği Bölümü’nde devam etmekte olduğu Yan Dal Programından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda süre uzatımı talebinin kabulüne,
 8. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Akademik Tanınma Belgelerinin kabulüne,
 9. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahri BAŞARAN’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca 25.07.2016-30.04.2017 tarihleri arasında 9 ay 7 gün süre ile haftada 2 saat ideEGE TGB A.Ş’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görecek olan Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeynep İrem GEZGİN’in öğrenimine Polonya Lodz Üniversitesi yerine Slovenya Ljubljana Üniversitesi’nde devam etmesinin kabulüne,
 11. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ayşe AĞAR’a ait ders değişiklik formlarının kabulüne,
 12. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere ait Transkriplerin kabulüne,
 13. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında Bilgisayar, İnşaat, Makine Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim görmek için başvuruda bulunan öğrencilerin başvurularının kabulüne,
 14. Technische Hochshule Mittelhessen Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali KELSOY’un 2016-2017 eğitim-Öğretim Yılı’nda Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde özel öğrenci statüsünde ders alma talebinin kabulüne,
 15. Biyomühendislik, Deri, Gıda, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden alınan not düzeltme taleplerinin kabulüne,
 16. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Eğitim Planında yer alan “Gömülü ve Gerçek Zamanlı Sistemler (3+0)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Ege Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ENGİN’in ders görevlendirmesinin kabulüne,
 17. İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı 1. Derece Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan Dr. Ebru ERİŞ DUMAN’ın 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uayrınca 21.08.2016 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasının kabulüne,
 18. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 01-06 Ekim 2016 tarihleri arasında Hırvatistan’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 19. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Nihal CENGİZ’in 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında İzmir’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 20. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Burcu PALAS’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında İzmir’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 21. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.  Canan URAS’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında İzmir’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 22. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Gülen TEKİN’in 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında İzmir’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 23. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. İrem BAYRAM’ın 01-06 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Makedonya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 24. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA’nın 17-25 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Fransa’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 25. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özkan AKIN’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca 01.07.2016-31.12.2017 tarihleri arasında 18 ay 7 süre ile haftada bir gün ideEGE TGB A.Ş’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 26. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Arş. Gör. Erman SELİM’in  2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca 01.07.2016-31.12.2017 tarihleri arasında 18 ay  süre ile haftada bir gün ideEGE TGB A.Ş’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 27. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Arş. Gör. Erman SELİM’in  2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunan Proge Araştırma Geliştirme El. Elektronik Makine Eğitim Dan. Müh. San. Tic. Ltd. Şti’ne %10 ortaklığının kabulüne
 28. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süheyda ATALAY’ın 18-24 Eylül 2016 tarihleri arasında  2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Fransa’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 29. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülin ERSÖZ’ün 18-24 Eylül 2016 tarihleri arasında  2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Fransa’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 30. Kimya Mühendisliği Bölümünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı eğitim planında yer alan “Mechanical Processes (2+0) dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca Dr. İsmail Rıfat ÖZSAYGILI’nın ders görevlendirmesinin kabulüne,
 31. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Ebru BOZACI’nın 11-13 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Makedonya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 32. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN’in 11-15 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Makedonya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 33. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı DEMİR’in 11-15 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Makedonya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 34. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER’in 11-15 Eylül 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Makedonya’da görevlendirilmesinin kabulüne Oy birliği ile karar verilmiştir.