Yönetim Kurulu Kararları Ağustos 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 28.08.2013

Toplantı Sayısı : 34

 1. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı uzman kadrosunda görev yapan Mustafa Özgür TAŞKIN’ın 2547 sayılı kanunun 33. Maddesi gereğince 2 yıl süre  ile kadrosuna yeniden  atanmasının kabulüne,
 2. Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr Engin KARATEPE’ nin Danimarka’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 3. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Meltem CONK DALAY’ın Hindistan’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 4. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Firuz BALKAN’ın Samsun’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 5. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Erhan KIRTAYI’ ın Portekiz’de görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 6. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Fikret PAZIR’ın Makedonya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 7. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr Nurcan KOCA’nın Makedonya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 8. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Barış ÇAM’ın 2013-2014 güz yarıyılında kayıt dondurmasının kabulüne,
 9. Fakültemiz öğrencilerinden Ulaş BAYSAL’ın 2013-2014 erasmus ders eşleştirmesinin kabulüne,
 10. Fakültemiz bölümlerine dikey geçişle gelen öğrencilerin ders muafiyetlerinin kabulüne,
 11. Fakültemize 6111 sayılı af ile başvuran Cem ATA’ nın ders intibakının kabulüne,


Oybirliği ile karar verilmiştir.