Yönetim Kurulu Kararları Ağustos 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 21.08.2013

Toplantı Sayısı : 33

 

 1. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümüne  dikey geçiş sınavı ile gelen Emre Ufuk ERDEM’ in ders muafiyetinin kabulünün uygunluğuna,
 2. Şifa Üniversitesinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ders planında yer alan dersleri vermek üzere Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 3. Fakültemiz Bölümlerinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders planında yer alan dersleri vermek üzere Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 4. Fakültemiz öğretim üyelerinin doçentlik sözlü sınavında jürü olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna,,
 5. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr şerife Şerif HELVACI’ nın Macaristan’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 6. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Ar.Gör. Nihal CENGİZ’in  Makedonya / Struga’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 7. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Ar.Gör. Melike SAKİN YILMAZER’ in Makedonya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 8. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Ar.Gör. Ceyda ÇATAR’ın Makedonya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 9. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Emine NAKİLCİOĞLUNUN ’ın Antalya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 10. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalına ilan edilen Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran Dr.Gülben ÇALIŞ’ın 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi gereğince 3 yıl süre ile naklen atanmasına,
 11. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan Dr.Ayhan NUHOĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi gereğince 3 yıl süre yeniden atanmasına,
 12. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalına ilan edilen Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran Dr.Deniz DURAN’ın 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi gereğince 3 yıl süre ile naklen atanmasına,
 13. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Elif CANDAN’ın Özel Öğrenci statisünde öğrenim görme isteğinin kabulüne,
 14. Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yaz okulu ara sınavlarında rahatsızlıkları nedeniyle almış oldukları raporların kabulüne,
 15. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Buğrahan EVREN’in 2013-2014 öğretim yılında kaydının dondurulmasının kabulüne,
 16. Fakültemiz Bölümlerine 2013-2014 eğitim öğretim yılında yatay geçiş yolu ile başvuran öğrencilerden asil ve yedeklerin belirlenmesinin kabulüne,
 17. Yatay Geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ders intibakının kabulüne,

  Oybirliği ile karar verilmiştir.