Yönetim Kurulu Kararları Ağustos 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 14.08.2013

Toplantı Sayısı : 32

 1. Fakültemiz Bölümlerinden Lisans Programını tamamlayan öğrencilerin mezuniyetlerinin uygunluğuna,
 2. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Uğur Cihan KOÇ’un disiplin soruşturmasının görüşülmesinin uygunluğuna,
 3. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Sibel KARAKAYA’nın Makedonya / Struga’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 4. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Şebnem ŞİMŞEK’in  Makedonya / Struga’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 5. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Özgül ÖZDESTAN’ın Makedonya / Struga’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 6. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Seda BİLEK’in  Makedonya / Struga’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 7. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sedef Nehir EL’ in Makedonya / Struga’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 8. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Meltem SERDAROĞLU’ nun İtalya’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 9. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Burcu PALAS ’ın Kuşadası/Aydın’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 10. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr  E. Perrin AKKOCA KUMARBASAR’ ın Romanya’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 11. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Altan AFŞAR ile Yrd.Doç.DR Gökhan ZENGİN’ Rusya’ da görevlendirilmelerinin kabul edilmesine,
 12. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümünün 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında ders vermek üzere 2547 sayılı kanunun40/a Maddesi uyarınca İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Türker SUSMUŞ ve Yrd.Doç.DR Tamer KEÇECİOĞLU’ nun görevlendirilmesine,
 13. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında ilan edilen Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran Dr.Ebru ERİŞ’ in 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi gereğince 3 yıl süre ile naklen atanmasına,
 14. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümünde ilan edilen Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran Dr.Ebru ERİŞ’ in 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi gereğince 3 yıl süre ile naklen atanmasına,
 15. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Figen ERTEKİN’in  Makedonya / Struga’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,

  Oy birliği ile karar verilmiştir.