Yönetim Kurulu Kararları Ağustos 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 05.08.2013

Toplantı Sayısı : 31

 1. Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi Musa Ozan TOKER’in disiplin soruşturmasının görüşülmesinin uygunluğuna,
 2. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında LLP/Erasmus Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazan Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Korhan GÜNGÖR’ün ders eşleştirmelerinin kabulüne,
 3. Fakültemiz Bilgisayar ve Kimya Mühendisliği Bölümüne  dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin ders muafiyetinin kabulünün uygunluğuna,
 4. Fakültemiz Bölümlerinde  2012-2013 öğretim yılı yaz döneminde kayıt yaptıran tek ders ve üç ders sınavlarından başarılı olan öğrencilerin yaz okulunun iptaline, yatırdıkları ücretlerin iadesine,
 5. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gizem YÜKSEL’in 2012-2013 öğretim yılı yaz döneminde kayıt yaptırdığı derslerden tek ders ve üç ders sınavlarından başarılı olduğundan ders kayıtlarının silinmesinin kabulüne,
 6. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Fakültemiz öğrencilerinin not düzeltme formlarını kabulüne,
 7. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünde Kayıtlı Öğrencimizin 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılında kaydının dondurulmasının kabulüne,
 8. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Doç.Dr.  Arzu MARMARAL’ nın Romanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 9. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Gözde ERTEKİN ’in Romanya’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 10. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Berrin İKİZLER’in Güney Kore’ de görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 11. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrdf.Doç.Dr.  Suphi Ş. Öncel’in Güney Kore’de görevlendirilmesinin kabul edilmesine
 12. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Ahsen RAYMAN ERGÜN’ün Makedonya’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 13. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Taner BAYSAL’ın  Makedonya’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 14. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Emrah TEMEL’in Yalova’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 15. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Önder GÜRCAN’ın Amerikada’ da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 16. İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulunun 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ders planında yer alan dersleri vermek üzere Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 17. Fakültemiz Bilgisayar ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünü 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında ders vermek üzere 2547 sayılı kanunun40/a Maddesi uyarınca Ege Meslek Yüksek okulu Öğretim Elemanlarının görevlendirilmesine,
 18. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği BölümüÖğretim Üyelerinden Doç.Dr Murat Osman ÜNALIR’ın 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilmesine,
 19. E:Ü Fen Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ders vermek üzere Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.DoçDr. M. Kemal DEMİRAĞ’ın 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 20. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan Dr. Cahit YERDELEN’in 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi ile kendikadrosuna yeniden atanmasına,
 21. Yaz okulu ara ve final sınavları için mazeret sınavlarının yapılmasının kabulüne,
 22. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinden Murat DEMİR’in 2012-2013 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ara ve final sınavlarının bir gözetmen refakatinden yapma isteğinin kabulüne,
 23. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi sonunda tek ve üç ders sınavları için başvuracak öğrencilerin 11 Eylül 2013 tarihinde dilekçeleri ile başvurmalarına, tek ve üç ders sınavının 12-13 Eylül 2013 tarihinde Bölüm Başkanlıklarının uygun göreceği yer ve saatte yapılmasına ve öğrencilere duyurulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir