Yönetim Kurulu Kararları Şubat 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 03.02.2016

Toplantı Sayısı : 5

 

 1. Diller öğretim elemanı Okt. İhsan TOPLU, Okt. Petek GÖKTEPE UNGAN, Okt. Orkun YARDİBİ’nin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 2. Deri Mühendisliği Bölümü’nün 2015-2016 eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim planında yer alan dersleri vermek üzere Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Berna AYBARTÜRK ve Öğr. Gör. Serpil KAYA’nın 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 3. Ege Meslek Yüksekokulu’nun 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı eğitim planında yer alan dersleri vermek üzere  2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 4. Fakültemiz Bölümleri’nin 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’ndan itibaren kadrosunun bulunduğu yer dışında ders veren ve danışmanlık yapan öğrtim üyelerinin vermiş oldukları derslere ve danışmanlıklara ilişkin yapılacak ek ders ödemeleri için görevlendirilen öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirmelerinin kabulüne,
 5. Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Nesrin ÖZKİDİRİR ve 200 yılında mezun olan Özge HASÇETİN’in Duplikata taleplerinin kabulüne,
 6. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında kaydını donduran  Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melis YÜKSELEN’in Bahar Yarıyılı’nda kaydının açılmasının kabulüne,
 7. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + programı kapsamında makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim görmek isteyen Almanya Ruhr Universitat Bochum Üniversitesi öğrencisi Halide KILIÇ’ın belgelerinin yeniden tanzimi doğrultusunda kabulüne,
 8. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + programı kapsamında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitim görmeye hak kazanan Ceyhun İhsan GÜLACAN’ın Learning Agreement belgelerinin kabulüne,
 9. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gökay APUŞOĞLU ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ecem BAYRAM’ın alacağı dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 10. Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet ARI’nın harf notlarının transtriptine işlenmesinin kabulüne,
 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olan İsmail Berk NAZLI’nın 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden özel öğrenci statüsünde ders almasının kabulüne,
 12. Deri, Elektrik-Elektronik, Gıda ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri’nden alınan not düzeltme taleplerinin kabulüne,
 13. Bilgisayar, Deri, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin mazeretleri nedeniyle almış oldukları raporlarının kabulüne,

Oy birliği ile karar verilmiştir.