Yönetim Kurulu Kararları Şubat 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 10.02.2016

Toplantı Sayısı : 6

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinden 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetinin kabulüne,
 2. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + programı kapsamında başvuruda bulunan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Buse Naz GÜRBÜZ’ün hibesiz bir yarıyıl eğitimini uzatma talebinin ve alacağı dersler ve ders  karşılıklarının kabulüne,
 3. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + programı kapsamında başvuruda bulunan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emin EMİRLEROĞLU’nun hibesiz bir yarıyıl eğitimini uzatma talebinin ve alacağı dersler ve ders  karşılıklarının kabulüne,
 4. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışına gitmeye hak kazanan Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Ece SARIYAR’ın hakkından feragat etmesinin kabulüne,
 5. E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 22. Maddesinin 3. Fırkası uayrınca Fakültemiz Bilgisayar, Deri, Elektrik-Elektronik, Gıda, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden gelen not düzeltme formlarının kabulüne,
 6. 2013 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Onur ÖNDER’in Duplikata talebinin kabulüne,
 7. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları’ndakayıtlarının donduran  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fatma Betül KINACI İNCE ve Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hakan DEMİR’in Bahar Yarıyılı’nda kayıtlarının açılması taleplerinin kabulüne,
 8. Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi B. Salih GÜNÜÇ’ün 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda kayıt dondurma talebinin kabulüne,
 9. Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tuğba GÜLAL’in hakkında açılan disiplin soruşturması uyarınca alınan kararın kabulüne,
 10. Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Batuhan KADAM’ın hakkında açılan disiplin soruşturması uyarınca alınan kararın kabulüne,
 11. Fakültemiz Bölümlerinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda staj yapacak öğrencilerin stajlarını bölüm staj koordinatörleri tarafından belirlenen tarihlerde yapmalarına, 5510 sayılı kanun gereğince SGK İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primlerinin E.Ü. Rektörlüğünce ödenmesine ve karar örneğinin gereği için Rektörlük makamına arzına,
 12. Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berna TÜRKEKOL’un 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde  ders görevlendirmesinin kabulüne,
 13. İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gaye EREL’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde  ders görevlendirmesinin kabulüne,
 14. Ege Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ENGİN’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde  ders görevlendirmesinin kabulüne,
 15. Gıda ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri’nin 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ders programında yer alan dersleri vermek üzere İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmelerinin kabulüne,
 16. Ege Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Belkız ADIGÜZEL’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Gıda Mühendisliği Bölümü’nde ders görevlendirmesinin kabulüne,
 17. Ege Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Sami SAYER’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Makine Mühendisliği Bölümü’nde ders görevlendirmesinin kabulüne,
 18. Ege Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Makine Mühendisliği Bölümü’nde ders görevlendirmesinin kabulüne,
 19. Fen Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Cüneyt ÇELİKTAŞ ve Doç. Dr. E. Mine ÇAPAR’ın 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde  ders görevlendirmelerinin kabulüne,
 20. Fen Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür MASALCI’nın 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde  ders görevlendirmelerinin kabulüne,
 21. Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat GERÇEKLİOĞLU, Doç. Dr. Yeşim SALMAN, Öğr. Gör. Filiz ARAS’ın 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Deri Mühendisliği Bölümü’nde  ders görevlendirmelerinin kabulüne,
 22. Fen Fakültesi Öğr. Gör. Filiz ARAS, Öğr. Gör. Ahmet HAMAL, Öğr. Gör. Özlem ÖZEN’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde ders görevlendirmelerinin kabulüne,
 23. Gıda, İnşaat ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ders programında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Fen Fakültesi öğretim üyelerinin ders görevlendirmelerinin kabulüne,
 24. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahri YEMİŞÇİOĞLU’nun ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş’de 15.02.2016-15.02.2018 tarihleri arasında 2547sayılı kanunun 3. Maddesi ile 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne,
 25.  Gıda Mühendisliği Bölümü öğrenci Güler SÖZGEN’in eğitim planında yer alan dersine eşdeğer olarak başka üniversiteden ders alma talebinin kabulüne,
 26. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emine Burcu TAVA’nın öğrenim süresinin bahar yarıyılında bir yarıyıl uzatılması talebinin ve alacağı dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 27. E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 20/6 maddesi uyarınca Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdullah KAYGISIZ’ın harf notlarının transkriptine işlenmesi talebinin kabulüne,
 28. E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 20/6 maddesi uyarınca Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erdal ALTINBAŞ’ın harf notlarının transkriptine işlenmesi talebinin kabulüne,
 29. Deri Mühendisliğii Bölümü öğrencisi Cemalettin TOPAKTAŞ’ın seçmeli ders kodunun düzeltilmesi talebinin kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.