Yönetim Kurulu Kararları Şubat 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 
05.02.2014

Toplantı Sayısı : 4

 

 

  1. Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi gereği Öğr. Gör. Barbaros TUNÇ’un ders görevlendirmesi.
  2. Makine Mühendisliği Bölümü’nde 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi gereğince Ege Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin ders görevlendirmesi.
  3. Fakültemiz Bilgisayar, E/Elektronik ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Ege Meslek Yüksekokulu’nda ders görevlendirmesi.
  4. Biyomühendislik Bölümü’nde boş izinsiz bulunan 1. Derece Doçent kadrosuna kullanım izni istenmesine.
  5. Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı’nda doktora öğrencilerine tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görevli bulunan Barış Oğuz GÜRSES’in öğrenim süresi 15.09.2015 tarihinde sona ereceğinden 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi gereğince daimi kadroya naklen atanmasına,
  6. Biyomühendislik, İnşaat ve makine Mühendisliği Bölümü’nde kayıtlı öğrencilerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında kayıtlarının dondurulmasının kabulüne,
  7. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sedef Nehir EL’in 09.02.2014-14.02.2014 tarihleri arasında İspanya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
  8. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel KARAKAYA’nın              09. 02.2014-14.02.2014 tarihleri arasında İspanya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
  9. Dekanımız Prof. Dr. Süheyda ATALAY’ın 12.02.2014 tarihinde 1 gün süre ile İstanbul’da görevlendirilmesi,

 

              Oy Birliği ile kabul edilmiştir.