Yönetim Kurulu Kararları Şubat 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 20.02.2013

Toplantı Sayısı : 8

 1. Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 05-10-0194 numaralı 2. Sınıf öğrencisi Muhsin ŞEN’in 2012-2013 (güz-bahar) döneminde dondurduğu kaydını bahar yarıyılında açtırma talebinin kabulüne,
 2. Fakültemiz Bilgisayar, Biyomühendislik, Gıda, İnşaat, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden öğrencilerin not düzeltme talebinin kabulüne,
 3. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Onur ÖZGÜN’ün sınıf yükseltme isteğinin kabulüne,
 4. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Pınar KARA’nın 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurma talebinin kabulüne,
 5. Fakültemiz SUNY Fredonia (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği) 4. Sınıf öğrencisi Tolga TURAN’ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde özel öğrenci olarak kayıtlanma isteğinin kabulüne,
 6. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN’ın Doçentlik Sınav Jürisi olarak 28.02.2013 tarihinde bir gün süre ile İstanbul’da yolluklu yevmiyeli görevlendirilme talebinin kabulüne,
 7. Fakültemiz Kimya Mühendisliği öğretim elemanlarında Ar. Gör. Dilek GÖKKAYA‘nın 04.05.2013-12.05.2013 tarihleri arasında 9 gün süre ile yolluklu yevmiyeli olarak İsviçre’de görevlendirilme talebinin kabulüne,
 8. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN’ın 2547 sayılı Kanunun 40/c maddesi uyarınca Hava Teknik Okullar Komutanlığında görevlendirilme talebinin kabulüne,
 9. Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı bahar yarıyılı programında yer alan EE122 Temel Elektrik ve Güvenliği dersini vermek üzere Öğr. Gör. Dr. Mehmet BEKLERGÜL ve Öğr. Gör. Mehmet DEDE’nin 2547 sayıllı Kanun’un 40/a maddesi uyarınca görevlendirilme talebinin kabulüne,
 10. Prof. Dr. Aytaç GÜMÜŞKESEN’in 11.02.2013 tarihinde Fatih Üniversitesinde yapılacak olan Doçentlik sözlü sınav jürisinde görevlendirilme talebi.
 11. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim elemanlarından Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN, Doç. Dr. Aslı DEMİR, Doç. Dr. Esen ÖZDOĞAN ve Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER’in 10.06.2013- 14.06.2013 tarihleri arasında Techtextil 2013 Teknik Tekstiller Fuarına yolluklu ve yevmiyesiz yollukları 07-DPT-001 nolu projeden karşılanarak katılmak üzere Almanya’da görevlendirilme taleplerinin kabulüne,
 12. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim elemanlarından Doç. Dr. Pınar ÇELİK’in 10.06.2013- 13.06.2013 tarihleri arasında Techtextil 2013 Teknik Tekstiller Fuarına yolluklu ve yevmiyesiz yolluğu 07-DPT-001 nolu projeden karşılanarak katılmak üzere Almanya’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
 13. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan YILDIZ’ın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunun’un 7. Maddesi ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun’un 39. Maddesi çerçevesinde 12 ay süre ile haftada yarım gün mesai saatleri dışında görevlendirilme talebinin kabulüne,
 14. Fakültemiz Makine Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vural CEYHUN’un 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunun’un 7. Maddesi ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun’un 39. Maddesi çerçevesinde 24 ay süre ile haftada yarım gün görevlendirilme talebinin kabulüne,

  Oy birliği ile karar verilmiştir.