Yönetim Kurulu Kararları Şubat 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 06.02.2013

Toplantı Sayısı : 6

1-     Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümüne 2012-2013 bahar yarı yılında 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders vermek üzere Vasıf Çağlar EMİROĞLU’nun görevlendirilmesinin kabulüne,

2-     Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümüne 2012-2013 bahar yarı yılında 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders vermek üzere Dr.  Emin Taner ELMAS’ın görevlendirilmesinin kabulüne,

3-     Fakültemiz Bölümleri öğretim üyelerinin  2012-2013 bahar yarı yılında 2547 sayılı kanunun 40/a Maddesi uyarınca ders vermek üzere Ege Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmelerinin kabulüne,

4-     Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencilerine tahsisli Arş.Gör. kadrosunda bulunan Arif Erdal TAŞÇI’nın  2547 sayılı kanunun 33/a maddesi gereğince naklen atanmasının uygunluğunun kabulüne,

5-     Fakültemiz Tekstil Bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin 2012-2013 öğretim yılında stajlarının bölüm koordinatörlerinin uygun göreceği tarihte yapmalarının kabulüne,

6-     Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümünden ilişiği kesilen Yılmaz DURDU’nun 6353 sayılı kanunun 11. Maddesinden yararlanma isteğinin uygunluğuna,

7-     Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurma isteğinin kabulüne,

8-     Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Orhan SILABEK’in 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında erasmus programını kendi imkanları ile sürdürmesinin kabulüne,

9-     Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerimizin not düzeltme itiraz formlarının kabulüne,

10-  Fakültemiz Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin 2012-2013 güz yarıyılında lisans programlarını tamamlayanların mezuniyetlerinin kabulüne,

11-  Fakültemiz Döner Sermaye paylarında yapılacak kesinti miktarlarının uygunluğuna,

12-  Fakültemiz ocak 2013 dönemi döner sermaye dağılımının uygunluğuna,

13-  Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü Deri Anabilim Dalına ilan edilen Yardımcı doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr. Bekir YILMAZ’ın 2547 sayılı kanunun 23. Maddesine göre naklen atanmasının kabulüne,

14-  Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin disiplin soruşturmalarının kabulüne,

15-  Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin not düzeltme formlarının kabulü ve ders kayıtlarının yapılmasına,

16-  Fakültemiz yemekhane komisyonunun atanmasının kabulüne,

17-  Fakültemiz personel yemekhanesinin gelir-gider hesap dökümünün 2012 yılı itibari ile uygun olduğuna,

18- Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr Aytaç GÜMÜŞKESEN’in doçentlik sözlü sınav jüri üyeliğinde görevlendirilmesinin uygunluğuna,

                      Oybirliği ile karar verilmiştir.