Fakülte Kurulu Kararları Ocak 2013

1. Fakültemiz Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Selim ALTUN’un doçent temsilciliğinden istifası nedeni ile Yönetim Kuruluna Doçent temsilcisi seçimi yapılarak Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN’ın 09.01.2013 tarihinden itibaren Yönetim Kuruluna üye seçilmesinin kabulüne,


2. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı final veya bütünleme sınavlarının uygulaması hakkında ki görüşmelerde,


a) Final sınavı için mazeret talep eden öğrencilerin öncelikle bütünleme sınavlarına girmeleri, bu sınavlarda başarılı olamadıkları veya giremedikleri takdirde final sınavları için mazeret sınav hakları kullanmaları,


b) Bütünleme sınavları için mazeret talep edenlerin mazeret sınavlarının durumu (a) maddesinde belirtildiği şekilde olan öğrencilerle birlikte bütünleme sınavlarını takiben yapılmasına,


Oy birliği ile kabul edilmiştir.