Fakülte Kurulu Kararları Nisan 2013

1. Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ‘. Madde I. Fıkrasının (a) bendine göre Yüksek Lisans Öğrenci Kontenjanları ve aynı maddenin II. Fıkrasının (a) bendine göre de Doktora Öğrenci Kontenjanları ile ilgili Bölümlerden gelen görüşlerin aynen kabulüne,


2.  Fakültemiz Deri Mühendisliği  Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bahri BAŞARAN’ın Doçentlik Sınavlarından Görev Alacak Profesörler için Bilgi Derleme Formundaki bilgilerin doğruluğunun onaylanmasının kabulüne,


3. 2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Ara ve Final Sınavları için mazeret sınavlarının ne şekilde uygulanacağı hakkında hazırlanan ‘‘Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mazeretlerinin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının yapılış Esasları’’ nın kabulüne ve konunun Öğretim Elemanlarına ve öğrencilere duyurulması için Bölüm Başkanlıklarına duyurulmasının kabulüne,


   

Oy birliği ile karar verilmiştir.