Fakülte Kurulu Kararları Mart 2013

1. Fakülte Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Arzu MARMARALI’nın  Profesör Temsilciliği görevi sona erdiğinden Yönetim Kuruluna Profesör temsilcisi seçimi sonucunda Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA’nın 06.03.2013 tarihinden itibaren Yönetim Kuruluna üye seçilmesinin kabulüne,


Oy birliği ile karar verilmiştir.