Fakülte Kurulu Kararları Şubat 2013

1. 2013-2014 öğretim yılında Fakültemiz Bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanlarına ilişkin Bölüm Başkanlıklarının tekliflerinin,
     Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü için 2013 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının koşul ve açıklamaları kısmında yer alan 94. Madde yerine 86. Maddenin konulmasınan kabulüne,


2. Fakülte Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Ömer MERMER’in yardımcı doçent temsilciliğinden istifası nedeniyle yapılan açık oylama sonucunda Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ’in 21.02.2013 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin kabulüne,


3. Fakültemiz Öğrencilerinden 2012-2013 eğitim- öğretim yılından itibaren yaz okulunda Üniversitemiz dışından aldıkları notların;


          Sayısal ise; Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Yönergesindeki Tablo-2’ye göre harf notuna çevrilmesi,


          Harf notu ise; olduğu gibi kabul edilmesi. Ancak DD ve DC başarılı notları Üniversitemizde en düşük başarı notu olan CC’ye yükseltilmesi ve konu ile ilgili daha önce Fakültemiz Fakülte Kurulunun almış olduğu 26.09.2012 tarih ve 8/1 sayılı kararın iptaline,


   

Oy birliği ile karar verilmiştir.