Araştırmalar

EBİLTEM

EBİLTEM PROJELERİ

 

PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

KURULUŞ

TÜRÜ

SÜRESİ

BÜTÇE TL

2010/BİL/010

Tarımsal Sulamada Kullanım İçin Bor İçeren Sulardan Ters Ozmos, Sorpsiyon-Membran Filtrasyon Hibrit Yöntemleriyle Bor Giderilmesi ve Kazanılması

Prof. Dr. Nalan KABAY (Y) Prof. Dr. Mithat YÜKSEL (A)                Ar. Gör. İdil Yılmaz İPEK (A),  Prof. Dr. Ümran YÜKSEL (A),  Yrd. Doç. Dr. Müşerref ARDA (A),  Ar. Gör. Dr. Özgür ARAR  (A),  Emre YAVUZ (A)             Pelin KÖSEOĞLU (A),    Görkem ÖNER (A)

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

 Bölümü

Araştırma

24 ay

25000

2010/BİL/011

Orta Ölçekli Mab Üretimi ve Saflaştırılması

Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN (Y)        
Ar. Gör. Dr. Ayşe Nalbantsoy (A)
Duygu Ayyıldız  (A)

Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

18 ay

25000

2010/BİL/012

Beyaz Peynir Tozu Üretim Optimizasyonu ve Depolama Süresince Kalite Özelliklerindeki Değişimin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Nurcan KOCA (Y),  Prof. Dr. Mustafa Üçüncü  (A)
Prof. Dr. A. Sibel Akalın (A)
Prof. Dr. Figen Kaymak Ertekin (A)
Araş.Gör. Dr. Nayil Dinkçi (A) 
Seda Musullugil (A)
Zafer Erbay (A)

Mühendislik Fakültesi 

Gıda Mühendisliği

Bölümü

Araştırma

24 ay

20000

2010/BİL/013

Heterotrofik Mikroalglerle Uzun Zincirli ω-3 Yağ Asitlerinin Üretim Prosesinin Optimizasyonu

Prof. Dr. Murat ELİBOL (Y)
Müge İŞLETEN (A)
Tuğba ÖNAL (A)

Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik

Bölümü

Doktora

36 ay

25000

2010/BİL/014

Bazı Psikrotolerant Bacillus İzolatlarının Hidrolitik Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Yüksek Aktivite Gösteren Bacillus’ların Ticari Endospor Formülasyonlarının Hazırlanması

Prof. Dr. Rengin ELTEM (Y)  
Zeynep AKBAL (A)
Fulya Kolsal (A)

Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

12 ay

12000

2010/BİL/015

Bir Santrifüj Pompa için Prototip Aktif Manyetik Yatak Sistemi Tasarımı ve Optimizasyonu

Yrd. Doç.Dr. Aysun Baltacı (Y)
Yrd. Doç. Dr.Mutlu Boztepe (A)  
 Yrd. Doç. Dr.Mehmet Sarıkanat (A)
Araş.Gör.Barış Oğuz Gürses (A)

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma

36 ay

30000

 

PROJE NO

 

 

PROJE ADI

 

 

YÜRÜTÜCÜ

 

 

KURULUŞ

 

 

TÜRÜ

 

 

SÜRESİ

 

 

BÜTÇE TL

 

2010/BİL/016

Bazı Etkin Saponinlerin in vitroHemolitik ve in vivo İmmünostimulan ve Adjuvan Etkilerinin Araştırılması

Ar. Gör. Ayşe NALBANTSOY (Y),  Seçil ERDEN (A)                                Tuna Nesil (A)

Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

12 ay

10000

2010/BİL/022

Ticari  Trichoderma Mikropropagüllerinin Katı Kültür ve Statik Kültür Koşullarında Biyoreaktör Üretimlerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN (Y), Yük.Müh. Işık ÇOBAN (A)

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

24 ay

10000

2010/BİL/023

Bitkisel Biyokütlelerden Süper Kritik Su Gazlaştırılması ile Hidrojen ve Metan Üretiminde Yapıdaki Hemiselülozun Davranışının Model Bileşikler Yardımı ile İncelenmesi

Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM (Y),  Prof. Dr.Mithat Yüksel (A), Arş. Gör. Dr. Sezai ERDEM (A)

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Araştırma

30 ay

14750

2010/BİL/024

Myrobolan B, Erik Kök Anacının (Prunus cerasifera L.) Sıvı Kültürlerde Büyük Ölçekte Mikroçoğaltımı

Prof. Dr. Aynur GÜREL (Y), Yük. Müh. Serpil ORHAN (A), Uzm. Biyolog Meltem BAYRAKTAR (A)

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Doktora

24 ay

10000

2010/BİL/025

Fermentasyon Ortamından 1,3 PDO'nun Ayrıştırılıp Saflaştırılmasının İncelenmesi

Prof. Dr. Nuri AZBAR (Y), Prof. Dr. Nalan KABAY (A), Prof. Dr. Erdal BEDİR (A), Kimya Yük. Müh. Seda ÖZTÜRE , Doktora Öğr. (A), Çevre Yük. Müh. Çağdaş GÖNEN, Doktora Öğr.  (A), Yüksek Biyolog Mine GÜNGÖRMÜŞLER Doktora Öğr. (A)

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Doktora

18 ay

7000

2010/BİL/026

Nylon 6 Matrisli Cam Fiber Takviyeli Kompozit Malzemenin Üretimi  Laboratuar ve  Gerçek işletme Şartlarında Aşınma Test ve  Analizlerinin  Yapılması

Prof. Dr. Rasim İPEK (Y), Yrd. Doç Dr.Serdar KARAOĞLU (A), Yük. L. Öğr. Çiler TOĞUŞLU (A), Arş. Gör. Doktora Öğr. E. Anıl DİLER (A)

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma

20 ay

14000

2011/BİL/014

Organokil ile Renkli Tekstil Atık Sularının Renkliliğinin Giderilmesinin Modellenmesi

Doç. Dr. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR (Y)
Seniha ELEMEN (A)

Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü

Araştırma

6 ay

5.000

 

PROJE NO

 

 

PROJE ADI

 

 

YÜRÜTÜCÜ

 

 

KURULUŞ

 

 

TÜRÜ

 

 

SÜRESİ

 

 

BÜTÇE TL

 

2011/BİL/015

Dondurulmuş Bezelye ve Taze Fasülye Üretiminde Peroksidaz ve Lipoksigenaz Enzimlerinin Haşlama ve Deoplama Sırasındaki Değişimlerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Seda Ersus BİLEK (Y)
Yrd. Doç. Dr. Sait SARGIN (A)
Kal.Kont. Mud. Mecati ÖZTÜRK (A)
Sibel KAYA (A)

Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

18 ay

5.000

2011/BİL/016

Organik Orta Nemli Bazı Meyvelerin Üretiminde Organik Biyokoruyucu İçeren Yenilebilir Levan Filmle Kaplamanın Kaliteye Etkileri

Doç. Dr. Mehmet Yekta GÖKSUNGUR (Y)
Prof. Dr. Taner BAYSAL (A)
Dr. Seval DAĞBAĞLI (A)
Nilay S. GİRAY (A)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

15.000

2011/BİL/017

Tavuk Etlerinin Üzüm Çekirdeği Tozu Katkılı Kaplama Harcıyla Kaplanarak Pişirilmesi İşleminin Bazı Kalite Karakteristikleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkileri.

Yrd. Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU (Y)
Yrd. Doç. Dr. Alparslan TURGUT (A)
Ece ÇAĞDAŞ (A)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

12 ay

10.000

2011/BİL/018

Denizel Kaynaklı Bioaktif Bileşiklerin Araştırılması: Buluştan Sürdürülebilir Üretime ve Endüstriel Uygulamalara. ( Exploring Marine Resourees for Bioactive Compounds: From Discovry to Sustainable Production and Industrial Applications ) - MAREX

Prof. Dr. Meltem CONK DALAY (Y)
Ar. Gör. Esra İMAMOĞLU (A)
Dr. Zeliha DEMİREL (A)

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

48 ay

10.000

2011/BİL/019

Mikroalg Kaynaklı Likopen Üretimi ve Verim Artırımı İçin Uygun Yöntem Geliştirilmesi

Prof. Dr. Meltem CONK DALAY(Y)
Ar. Gör. Dr. Arzu YILDIRIM(A)
Ar. Gör. İsmail Hakkı AKGÜN(A)
Ar. Gör. Müge İŞLETEN(A)
Dok. Öğr. Sevde USLU(A)

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

36 ay

5.000

2011/BİL/020

Enfeksiyöz Mikroorganizmanalara Karşı Geliştirilen Apoptozisi Engelleyici
DNA Aşı Modelinin Etkinliğinin Araştırılması

Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN (Y)
Prof. Dr. A. Yüksel GÜRÜZ (A)
Uzm. Dr. Mert DÖŞKAYA (A)
Ar. Gör. Sultan Gülçe İZ (A)

Mühendislik Fakültesi 
Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

12 ay

6.000

 

PROJE NO

 

 

PROJE ADI

 

 

YÜRÜTÜCÜ

 

 

KURULUŞ

 

 

TÜRÜ

 

 

SÜRESİ

 

 

BÜTÇE TL

 

2011/BİL/021

Ohmik-Kızılötesi Isıtma Sisteminin Kurulumu, Performans Değerlendirmesi ve Köfte Pişirilmesinde Kullanımının Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Doç. Dr. Filiz İÇİER (Y)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ENGİN (A)
Dr. Gülen TURP (A)
Dr. İlkin ŞENGÜN (A)
Dr. Perihan KENDİRCİ (A)
Prof. Dr. Tomris ALTUĞ ONOĞUR (A)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

15.000

2011/BİL/022

Membran Ayırma Yöntemleri ile Hormonal Sistemi Bozucu Bileşiklerin ( EDS ) Sulardan Uzaklaştırılması

Prof. Dr. Nalan KABAY (Y)
Prof. Dr. Ümran YÜKSEL (A)
Doç. Dr. Müşerref ARDA (A)
Prof. Dr. Mithat YÜKSEL (A)
Dr. İdil İPEK (A)
Y.Kimyager Özgür ARAR (A)

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

15.000

2011/BİL/023

Optimum Beslenme Yaklaşımı ile
Fonksiyonel Gıda Üretimi: Çimlendirilmiş Tane ve Filizler ile
Kazeinomakropeptit ( KMP ) İçeren Sebze Ürünleri

Prof. Dr. Sibel KARAKAYA (Y)
Prof. Dr. Sedef Nehir EL (A)
Ar. Gör. Şebnem ŞİMŞEK (A)
Aslı KANCABAŞ (A)
Özge KURT (A)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

15.000

2011/BİL/024

Bazı Gıda İşleme Tekniklerinin
Karnabahar ( Brassica oleraceae L. Var. Botrytis ) ve
Lahanadaki ( Brassica oleraceae
L.var.capitata ) Glukosinolat
İçeriği, in vitro Biyoyararlılığı ve
Antioksidan Kapasitesi Üzerine
Etkisi

Prof. Dr. Sedef NEHİR EL (Y)
Nilüfer GİRGİN (A)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans

12 ay

5.000

2012/BİL/015

UV Koruyucu Tekstil Malzemelerinin Geliştirilmesi

Doç. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR (Y)
Doç. Dr. Nurdan KAŞIKARA PAZARLIOĞLU (A)
Doç. Dr. Hatice ŞAHİN (A)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAY (A)
Ar. Gör. Seniha ELEMEN (A)

Mühendislik Fakültesi 
Tekstil Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

15.000


PROJE NO


PROJE ADI


YÜRÜTÜCÜ


KURULUŞ


TÜRÜ


SÜRESİ


BÜTÇE TL

2012/BİL/016

Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termoplastiklerin
(Polietilen ve Polipropilen) Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması

Doç. Dr. Perviz AHMEDZADE (Y)
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALVER (A)
Ar. Gör. Taylan GÜNAY (A)

Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Araştırma

36 ay

25.000

2012/BİL/017

Astragalus trojanus Kallus ve Hücre Suspansiyon Kültürlerinde Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Farklı Elisitör, Prekursör ve Kültür Koşulu Uygulamalarının Sekonder Metabolit İçeriğine Etkileri

Prof. Dr. Aynur GÜREL (Y)
Ar. Gör. Pınar NARTOP (A)

Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

36 ay

10.0000

2012/BİL/018

Püskürtmeli kurutma yöntemi ile sızma zeytinyağının mikroenkapsülasyonu: Emülsifikasyon koşullarının belirlenmesi,  mikroenkapsülasyon işlem koşullarının D-Optimal dizayn ile optimizasyonu ve depolama koşullarının mikrokapsüllerin oksidatif stabilitesi ve kalitesi üzerine etkisi

Prof. Dr. Figen ERTEKİN (Y)
Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ (A)
Dok. Öğr. Mehmet KOÇ (A)
Yük. Lis. Öğr. Aslı ZUNGUR (A)
Yük. Lis. Öğr. Özlühan GÜNGÖR (A)
Dok. Öğ.r. İlknur SELEK (A)
Dok. Öğr. Buket YALÇIN (A)

Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

15.000

2012/BİL/019

Boz antep fıstıklarının lezzeti: Uçucu bileşenlerin izolasyonu  & konsantrasyonu ve duyusal tanımlayıcı analizler için yeni çok amaçlı teknolojilerin uygulanması

Prof. Dr. Tomris Altuğ ONOĞUR(Y)
Doç. Dr. Yeşim ELMACI(A)
Dr. Perihan KENDİRCİ(A)

Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

30 ay

10.000

2012/BİL/020

Enginar Atıklarından Ekstrakte Edilen Fenolik Bileşiklerin Köftelerde Antioksidan Olarak Kullanabilme Potansiyellerinin Araştırılması

Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU(Y)
Ar. Gör. Haluk ERGEZER(A)
Tolga AKCAN(A)

Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma

12 ay

5.000

 

 

 

PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

KURULUŞ

TÜRÜ

SÜRESİ

BÜTÇE TL

2012/BİL/021

Kirlilik oluşturan atık deniz fanerogamlarının süperkritik akışkan ekstraksiyonu ve rafinat fazı oluşturan biyokütleden biyoetanol eldesinin araştırılması: Matematiksel modelleme ve optimizasyon

Doç. Dr. Özlem Yeşil ÇELİKTAŞ (Y)
Yrd. Doç. Dr. Sayit SARGIN (A)
Yrd. Doç: Dr. M. Soner ÇELİKTAŞ (A)
Y.Lis. Öğr. Müge PİLAVTEPE (A)

Mühendislik Fakültesi 
Biyomühendislik Bölümü

Yüksek Lisans

12 ay

5.000

2012/BİL/022

Perverasyon Membran Reaktör ile Bazı Akrilik Asit Esterlerinin Ticari Membranlar Kullanılarak Üretimi

Prof. Dr. Ferhan S. ATALAY(Y)
Dr. Emine SERT(A)

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

20.000

2012/BİL/023

Alkali Agrega Reaksiyonu Performans Test Metotlarının Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR (Y)
Prof. Dr. Kambiz RAMYAR (A)
Doç. Dr. Halit YAZICI (A)
Prof. Dr. Murat ELİBOL (A)
Ar. Gör. Cihat YÜKSEL (A)

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doktora

36 ay

19.942

2012/BİL/024

Betondaki Hasarların Ultrasonik-Eko Yöntemiyle Tahribatsız Olarak Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ninel ALVER (Y)
Mehmet Efe SELMAN (A)

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

15.000

2012/BİL/025

Kalp Krizinin ve Kalp Yetmezliğinin Hızlı Tespiti için Tanı Kiti Geliştirilmesi

Prof. Dr. S.İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN (Y)
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ATİLLA (A)
Ar. Gör. Mehmed Özgün ÖZEN (A)
Yük. Biyomüh. Duygu AYYILDIZ TAMİŞ (A)
Biyomüh. Yusuf PEKGÜZEL (A)

Mühendislik Fakültesi 
Biyomühendislik Bölümü

Doktora

12 ay

20.000

2012/BİL/026

Su Arıtımı için Yeni Fonksiyonel Malzemelerin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Nalan KABAY (Y)
Prof. Dr. Ümran YÜKSEL (A)
Doç. Dr. Müşerref ARDA (A)
Dr. İdil İPEK (A)
Dr. Zögür ARAR (A)
Yük.Lis. Öğr. Özge KUŞKU (A)
Yük. Lis. Öğr. Suna YÜKSEL (A)

Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

25.000

 

PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

KURULUŞ

TÜRÜ

SÜRESİ

BÜTÇE TL

2012/BİL/027

Geri dönüşümlü doğal silikat taşıyıcılı Cu/Tio2 fotokatalizörleri: Üretim, karakterizasyon ve                                  fotokatalitik  etkinliklerinin teraftalik asidin gün ışığında fotokatalitik bozundurulmasında                                 incelenmesi

Prof. Dr. Şerife ŞEREF HELVACI (Y)
Prof. Dr. Fehime ÖZKAN (A)
Ar. Gör. Dr. H. Banu YENER (A)
Ar. Gör. Murat YILMAZ (A)
Yük. Lis. Öğ. Özge ÇALIŞKAN (A)
Ar. Gör. Yük. Lis. Öğr. Özgün DELİİSMAİL (A)

Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü

Araştırma

36 ay

25.000

2012/BİL/028

Denizel Aktinomisetlerden Yeni Antimikrobiyal Moleküllerin Elde Edilmesi

Prof. Dr. Erdal BEDİR (Y)
Doç. Dr. E. Esin HAMEŞ KOCABAŞ (A)
Doç. Dr. Ataç UZEL (A)
Doç. Dr. Funda Nuray YALÇIN (A)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baki YOKEŞ (A)

Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Araştırma

36 ay

10.000

2012/BİL/045

Genç sürücüler için sürücü davranışlarının incelenmesi: trafik kural ihlalleri ve karışılan trafik kazaları arasındaki ilişki

Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALVER (Y)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOYUNCU (A)

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Araştırma

24 ay

5.000


PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

KURULUŞ

TÜRÜ

SÜRESİ

BÜTÇE TL
13-BİL-019 Otomotiv Döşemelikleri İçin Performans Özellikleri İyileştirilmiş Kumaşların Geliştirilmesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı
Arş. Gör. Gözde Ertekin
Reyhan Özcan

E. Ü Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Araştırma

12 ay 8.000
13-BİL-020 Tavuk Tüylerinden Büyük Ölçekte Keratinaz Üretimi Doç. Dr. E.Esin Kocabaş
Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan
Yrd.Doç. Dr. Suphi Öncel

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü
Araştırma 24 ay 20.000
13-BİL-021 Mekanik Germe Altında Merkezi Sinir Sistemi Nöronlarının İncelenmesi Ve İn Vitro Bir Travmatik Beyin Hasarı Modeli Yrd. Doç. Dr. Aylin Şendemir Ürkmez
Doç. Dr. Burcu Balkan
Dr. Güliz Armağan
Prof. Dr. Ayfer Yalçın
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü
Araştırma 12 ay 20.000
13-BİL-022 Bazı Orkide Türlerinin In Vitro Koşullarda Üretimleri Ve Çiçeklenmelerinin Ticari Çapta Gerçekleştirilmesi Prof. Dr. Aynur Gürel
Uzm. Münire Emekçigil
Arş.Gör. Meltem Bayraktar

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü
Doktora 24 ay 10.000
13-BİL-023 In Vitro Sindirim Sonrası Kefir Biyoaktif Peptitlerin Tanımlanması Ve Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması Prof. Dr. Sedef Nehir El
Prof. Dr. Sibel Karakaya
Dr. Şebnem Şimşek

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü
Araştırma 24 ay 25.000
13-BİL-024 Mikrobiyal Gübre Olarak Trichoderma Citrinoviride (p18) Mikropropagüllerinin Kurutma Ve Biyoformülasyon 
Optimizasyonu
Prof .Dr. Rengin Eltem
Arş.Gör. Canan Uraz Kara

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü
Yüksek Lisans 12 ay 10.000
13-BİL-025 Tarımsal Yan Ürünler Kullanılarak Aureobasidium Pullulans İle Ksilanaz Üretimi İçin Biyoproses Stratejilerinin Geliştirilmesi Dr. Sırma Yeğin
Prof. Dr. Mehmet Yekta Göksungur
Yrd. Doç. Dr. Sayıt Sargın

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü
Araştırma 24 ay 20.000
13-BİL-026 Elektromanyetik Koruyu Fonksiyonel Örme Kumaş Ve Giysi Tasarımı Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu
Arş. Gör. Tuba Bedez Üte
Yüksek Lisans Merve Balkış

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans 12 ay 8.000
13-BİL-027 Berrak Meyve Suyu Üretiminde Durultma Ajanı Olarak Kitosan Kullanımı Ve Meyve Suyu Kalite Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Taner Baysal
Yüksek Lisans Özge Taştan

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans 12 ay 10.000
13-BİL-028 İyonik Polimer-metal Kompozit Aktüatörlerin (eyleyiciler) Üretimi, Kontrolü Ve Biyomimetik Uygulamalarda Kullanım Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat
Yrd. Doç. Dr. Ömer Mermer
Yrd. Doç. Dr. Kutlay Sever
Doç. Dr. Yoldaş Seki

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma 24 ay 20.000
13-BİL-029 Kadın İç Giyiminde Giyim Konforu Özelliklerine Etki Eden Faktörlerin İncelenerek, Uygun Modellerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Ziynet Öndoğan
Arş. Gör. Berna Cüretlibatur Encan

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği Bölümü
Araştırma 24 ay 5.000
13-BİL-030 Metal Organik Ağ Yapılarının (mof) Sentezlenmesi Ve Metan Reformer Çıkış Gazının Saflaştırılması İçin Tanımsız Alev Güneş Yerkesikli Kullanılması  Prof. Dr. Şerife Şeref Helvacı
Prof. Dr. Fehime Özkan
Dr. H.Banu Yener
Dr. Berrin İkizler

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü
Araştırma 36 ay 35.000
2008-BİL-016 Manyeto-optik Ölçüm Sistemi Kullanılarak Akım Sensörü Geliştirilmesi

Prof. Dr. İbrahim AVGIN 

Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÖZTÜRK

E. Ü Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Araştırma 36 ay 10000
  Doğal Renkli Pamukların Seleksiyonları ve Elit Tohum Üretimleri

H. Akdemir

 A. Gürel,  M. Baygın, T. Öcel, Y. Arı. 

E. Ü. Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü

 

24 ay

4000
2008-BAM-01 Elektrospin tekniği ile polimer kaplanmış yüzeylere ekilen sinir hücreleri üzerinde nikotinin nöroprotektif etkilerinin incelenmesi Ersın Koylu, Yrd. Doç. Dr. Aylin Şendermir Ürkmez, Oğuz Gözen E. Ü. Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   36 ay 10000
2008-BİL-032 Biyodizel Üretim Atığı Gliserinden
Askıda Kültür Sistemlerinde Mikrobiyal Üretimle Biyopolimer Üretilebilirliğinin İncelenmesi
Doç. Dr. Nuri AZBAR, Prof. Dr. Erdal BEDİR, Doç. Dr. Güven ÖZDEMİR, Mine
GÜNGÖRMÜŞLER, Çağdaş GÖNEN, Seda ERİŞTÜRK ÖZTÜRE
E. Ü. Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   24 ay 5000
2010-BAUM-002 Siyatik Sinir Hasarında Kitosan ve Kompozitlerinden Üretilen Tüplerin İyileşmeye Etkileri Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ, Ersin Koylu, Oğuz Gözen E. Ü. Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   12 ay 10000
2008-BİL-033 Gölevez (Colocasia esculenta L. schott) yumrusundan dirençli nişasta elde edilmesi ve sağlık üzerine etkilerinin in vitro yöntemlerle saptanması Prof. Dr. Sedef Nehir EL (Y)
Ar. Gör. Şebnem ŞİMŞEK (A)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma   7000
2009-BİL-013 Bazı gıdalarda ve farklı koenzim Q 10 preparatlarıyla zenginleştirilmiş gıdalarda in vitro koenzim Q 10 biyoyararlılığının saptanması Prof. Dr. Sedef Nehir EL
Yük. Lis. Öğr. Pınar ERCAN (A)
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma 12 ay 10000
2008-BİL-031 Bazı kurubaklagillerden elde edilen protein ekstraktları ve fraksiyonlarının ADE inhibisyon aktiviteleri: Isıl işlem ve in vitro sindirilirliğin etkisi Prof. Dr. Sibel KARAKAYA
Yük. Lis. Öğr. Halise Gül AKILLIOĞLU
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma 12 ay 35820
2009-Bil-030 Boyar Maddeler ve Onların Parçalanma Ürünlerinin Ultrasesli ve Ultrasessiz Islak Peroksit Oksidasyonu ile Bozunması için Yeni Heterojen Katalizörler Geliştirilmesi Prof. Dr. Gönül Gündüz, Dr. Meral Dükkancı, Emre Bolova Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma 12 ay 3500
2006-BİL-028 Bazı Karboksilli Asitlerin Katalitik Islak  Hava ve Ultrases
 ile Oksidasyonunun incelenmesi ve karşılaştırılması
Prof. Dr. Gönül Gündüz, Dr. Meral Dükkancı, Doğan Karacan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma 36 ay 30000
2008-BİL-017 Lignoselülozik Yaş Biyokütlelerden Süperkritik Su Gazlaştırması ile Hidrojen ve/veya Metan Üretiminin Araştırılması Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Mithat Yüksel, Prof. Dr. Levent Ballice, Prof. Dr. Jale Yanık, Ar. Gör. Tamer Karayıldırım, Ar. Gör. Murat Sert, Ar. Gör. Tülay Güngören, Ar. Gör. Dilek Selvi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma 12 ay 15000
2009-BİL-012 Biyodizel Üretimi Yan Ürünün Ham Gliserinden Kritik Altı ve Kritik Üstü Su Ortamında Hidrojen ve/veya Metan ile Değerli Organik Bileşiklerin Üretilebilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Mithat Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Müşerref Arda, Ar. Gör. Dr. Sezai Erdem Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma 12 ay 20000
2009-BİL-014 Pastörize Sıvı Yumurtanın Püskürtmeli Kurucuda Optimum Kurutma Koşullarının Belirlenmesi, Mikroenkapsülasyonu ve Mikroenkapsülasyon İşleminin Yumurta Tozunun Depolama Stabilitesi Üzerine Etkisi Prof.Dr.Figen Ertekin, Dr.Melike Sakin, Prof.Dr. Neriman Bağdatlıoğlu,YL öğrencisi Mehmet Koç,YL öğrencisi Banu Koç,YL öğrencisi Gonca Susyal Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma 24 ay 20000
2007-BİL-027 Nar ve Vişne Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz Uygulamasının Verim ve Kalite Özellikleri ile Durultma Koşulları Üzerine Etkileri Prof. Dr. Taner Baysal, Doç. Dr. Filiz İçier, Doç. Dr. Hasan Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Demirdöven Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma 36 ay 8000
2008-BİL-018 Termal Görüntü İşleme Tekniğinin Gıdaların Ohmik İşlenmesi Sırasında Kullanımı Doç. Dr. Filiz İçier Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma 24 ay 8500
2013-BİL-041 Ispanaktan enzimatik olarak ekstrakte edilen Zn-Klorofil Turevlerinin Emulsiyon/Isil Jellesme Metodu ile Mikroenkapsulasyonu Yrd.Doc.Dr. Seda Bilek YL Öğrencisi Gulay Ozkan Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma 12 ay 9150
PROJE NO PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ TÜRÜ SÜRESİ BÜTÇE TL
13TKUAM004 Deri Materyallere Uygulanan Atmosferik Plazma İşlemi Sonucu Özelliklerin İncelenmesi ve Karaterizasyonu T. Gülümser, G. Gülümser, E. Özdoğan, A. Demir, 
A. Aslan, E. Bozacı
A.C.Adıgüzel Zengin
Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü   Devam Ediyor  
  Agaricus bisporus (Lge) Sing. Türünde Islah Materyalinin Oluşturulması ve Genetik Analizi  Prof. Dr. Ali TANRISEVER, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 7998
  Orobanchta Irk Ayrımının DNA Markorleri Yardımıyla Saptanması Yrd.Doç.Dr. Bahattin TANYOLAÇ Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 10500
  Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz Üretimi Prof. Dr. Suha SUKAN, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 7600
  Mediteranean Usage of Biotechnological Treated Effluent Water (Medusa Water Project)  Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 90.000 Euro 16.920 TL
  Türkiye Koşullarında Üretimi Yapılan Spirulina Platensis’in Çeşitli Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivite Kapasitesinin Belirlenmesi Yrd.Doç. Dr. Güven ÖZDEMİR, E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 2000
  Phyopthora infestans’ta DNA markörleri yardımıyla ırk ayrımının yapılması Yrd.Doç.Dr. Bahattin TANYOLAÇ Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 10000
  Türk Nohut Populasyonlarında DNA Polimorfizminin Saptanması Yrd.Doç.Dr. Bahattin TANYOLAÇ Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 6500
  Researches On Production Of Commercially Important Plants Through Tissue Culture Techniques Prof. Dr. Aynur GÜREL Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 1000 USD
  İçsularda Bulunan Bazı Mikro Alglerin Kültür Kolleksiyonu       Doç.Dr. Meltem CONK DALAY Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 6100
  The Isolatıon, Identification, Molecular Biology and Applıcatıons of Thermophilic Bacteria From Hot Springs In Turkey Doç. Dr. Rengin ELTEM Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 11.000 Pound 1.000 USD
  Türkiye Koşullarına Uygun Spirulina Üretiminin Optimizasyonu Doç. Dr. Meltem CONK DALAY Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 2000
  Nöral Tüp Defektli Fetuslarda Telomer Boyu ve Telomeraz Ekspresyonu Doç. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 5.000 USD 8.000 TL
  Laboratuvar Çaplı Fotobiyoreaktörlerde Siyanobakteri / Mikroalglerin Biyokütle ve Metabolit Üretimine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi Doç. Dr. Meltem CONK DALAY Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 4300
  Ege Bölgesindeki Çeşitli Sıcak Su Kaynaklarından Thermus Genusu Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Biyoloji Yöntemleri Kullanarak  Prof. Dr. Rengin ELTEM Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 28000
  Ege Bölgesinde Yetişen Çeşitli Salep (Orkide) Türleriyle Mikoriza Oluşturan Fungusların İzolasyonu Ve İdentifikasyonu İle İnokulant Olarak Kullanım Olanaklarının İncelenmesi Prof. Dr. Rengin ELTEM Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü   Tamamlandı 28000