Mazeret Sınavları Hk.

Üniversitemiz Senatosu’nun 25.02.2014 tarih ve 7/3 sayılı kararı ile Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nde yapılan değişiklikle 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren;

 

1-Mazeret Sınavları, sadece Ara Sınav ve Bütünleme sınavları için geçerli olmuştur. Yarıyıl/Yılsonu (Final) sınavları için geçerli değildir.

 

2-Hastalık nedeniyle alınacak olan raporların, tam teşekküllü hastaneler tarafından verilmiş olması gerekmektedir.

 

3-Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur...