Araştırmalar

DİĞER

PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

KURULUŞ

SÜRESİ

BÜTÇESİ (TL)

107M202 Antik Apollon Klarios Tapınağı'nı Oluşturan Sütunların Deprem Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi Doç. Dr. Bengi ARISOY E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Tamamlandı 10903
113M452 Bitüm Modifikasyonu İçin Tasarlanan Yerli Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Modifiye Bitümde
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Doç. Dr. Perviz Ahmedzade  E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 276256
107M607 Çelik Endüstrisi Atıklarının İnşaat Sektöründe Değerlendirilmesi Doç.Dr. Selim ALTUN E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Tamamlandı 161738
113M202 Çimento İle Stabilize Edilen Kil Zeminin Sodyum Ve 
Magnezyum Sülfatlı Çözeltiler Etkisinde Davranışı
Doç.Dr. Alper SEZER E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 91540
110M400 Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termoplastiklerin (Polietilen ve Polipropilen) Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması Doç. Dr. Perviz AHMEDZADE  E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 359570
112M093 Tarihi Manisa Hafsa Sultan Camii'nin Deprem Davranışının Operasyonel Modal Analiz Yöntemi ile incelenmesi Doç.Dr.Halil NOHUTÇU E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 200000
110M240 Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel ve Nümerik Metodlar İle Araştırılması — Gerçek Barajlara  CBS Ortamında Uygulanması Prof.Dr. Gökmen TAYFUR E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 256610
110M567 Doğal Zeolit İçeren Ilık Karışım Asfaltaların Performansları ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Sonuçların Farklı Ilık Karışım Asfalt Uygulamaları ile Karşılaştırılması Doç.Dr.Ali TOPAL E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 385751
109M615 Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Tiksotropinin Kalıp Basıncı, Yüzey ve Dürabilite Özelliklerine Etkileri Tahir Kemal ERDEM E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Tamamlandı 147890
110M375 Taşkın frekans tahmini yöntemlerinin çevresel değişiklikler altında değerlendirilmesi Yrd.Doç.Gülay 
Onuşluel Gül
E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 81755
2012-047 Lif Katkılı Sıvalar ile Güçlendirilen Kırsal Yığma Yapıların Deprem Yükleri Altında İncelenmesi: Deneysel Bir Çalışma Yrd.Doç.Dr.Ali DEMİR E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 142000
2012-033  Kesme Kapasitesi Yetersiz Olan Betonarme Kirişlerin Dış Donatılar ile Güçlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Ali DEMİR E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Tamamlandı 19877
2013-059 Tarihi Manisa Hafsa Sultan Camii'nin Deprem Davranışının Operasyonel Modal Analiz Yöntemi ile incelenmesi Doç.Dr.Halil NOHUTÇU E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Devam Ediyor 20000
06DPT004 Ağırlıklı siyah çizgi yöntemi ile yol projelerinde toprak işleri optimizasyonu Doç.Dr.Selim ALTUN E. Ü. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜH. Tamamlandı 216000
  İyi Kalite, Cazip ve Ekolojik Tekstil Ürünleri için Doğal Renkli Pamuk Kullanımı Prof. Dr. Tülin ÖKTEM
EÜ. Müh. Fak. Tekstil Müh. Böl 
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 100000
  Genderreflex: A study on the effect of gender in human skelemotor reflexes Prof. Dr. Kemal  Türker E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 1262000
  Mikroalg ve siyanobakterilerin İmmunmodulasyonda yeni farmokolojik aygıtlarla taranması Doç. Dr. Meltem Conk DALAY
Dr. Christian D. Muller
Faculté de Pharmacie Université Louis Pasteur, Strasbourg
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 25000
  İlaç Etken Maddesi Olan Saponinlerin Tıbbi BitkilerdenÜretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi H. Atmaca E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 400000
  Büyük Menderes Sucul Ortamında Kalıcı Organik Kirletici ve Endokrin Bozucu Bileşiklerin Neden Olduğu Çevresel Kirlenmenin Analizi, Biyogöstergeler Aracılığıyla izlenmesi ve Toksik Etkilerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Hilmi ORHAN E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 210000
  Meyan ve duvar sarmaşığı adlı tıbbi bitkilerden ilaç etken maddesi olan Saponinlerin üretim teknolojilerinin geliştirilmesi   E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 400000
  Goniothalamin ve yari sentetik türevlerinin kanser hücreleri üzerine olan etkilerinin incelenmesi Yrd. Doç. Ali Çağır (IYTE) E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Devam Ediyor 360000
  Karbondioksit Ortamında Yetiştirilen Alglerden Biyoyakıt Üretimi Dr.Murat YILDIRIM E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Devam Ediyor 2394791
  Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığına karşı geleneksel yöntemler ve biyolojik savaş uygulamalarının kombinasyonu Prof.Dr. Hatice ÖZAKTAN
E.Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Devam Ediyor 18.000 EU 
+
32.400 TL
  Production and optimization of natural flavor compounds from agricultural waste using biotechnology Doç.Dr.Yonca YÜCEER E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Devam Ediyor 400000
  Polimerik Şap Aşısı Üretimi Prof. Dr. M. Mustafaev Akdetse, YTÜ, Biyomühendislik Böl. E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 1039644
  Kuzu göbeği mantarı (Morchella spp.) üretim teknolojisinin geliştirilmesi Prof. Dr. Kaya BOZTOK 
E. Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 350000
  Spirulina Katkılı Cilt Kremlerinin Geliştirilmesi Ve Hücre Kültürleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Doç.Dr. Meltem CONK DALAY
EÜ Mühendislik Fak. Biyomühendislik Böl.
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 70367
  Bazı tıbbi bitki ve tarım ürünleri işlenerek gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerine yönelik bitkisel hammadde eldesi Prof.Dr. Erdal BEDİR E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 600000
  Ters Lale (Fritillaria imperialis L.) Bitkisinde In Vitro Koşullarda Organ Rejenerasyonlarının Sağlanması A. Gürel E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Devam Ediyor 8000
  Hipoksinin Kanser Kök Hücrelerine Etkisinin İncelenmesi Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Devam Ediyor 8000
  Çam fıstığı (Pinus pinea)’ nda Aflatoksin Oluşumu Üzerinde Araştırmalar Dr. K. Betül MEYVACI 
Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 42458
  Topraktan izole edilen bazı fungal organizmaların tekstil boyalarında renk giderimi potansiyellerinin araştırılması Yrd. Doç. Dr. Halil BIYIK 
Adnan Menderes Üni. Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji B.
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 68628
  Akdeniz Bölgesinin Makrofungus Florasının Belirlenmesi, Fungaryum ve Misel Kolleksiyonlarının Oluşturulması Yrd. Doç. Dr. M. Halil SOLAK 
Muğla Üniv. Ali Koçman Meslek Y.O.
E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 100000
  Türkiye Galanthus TürlerininBiyoaktivite Rehberli İzolasyon Çalışmaları ile Asetilkolinesteraz İnhibisyonu Potansiyellerinin Araştırılması ve Farmakotaksonomik Sınıflandırma için AFLP-DNA Markerlarının Kullanılması

Prof. Dr. Belkıs GÖZLER
EÜ Eczacılık Fak. Farmasötik Kimya ABD

E. Ü. MÜH. FAK. BİYOMÜHENDİSLİK B. Tamamlandı 76000
  Türk Zeytinyağlarının Bölgesel Karakterizasyonu Prof. Dr. Aytaç S. GÜMÜŞKESEN E. Ü. MÜH. FAK. GIDA MÜH.   100000
  Ekmek Pişirme Dr. Burak ALTINEL E. Ü. MÜH. FAK. GIDA MÜH. Tamamlandı  
  Unlu Mamuller Üretiminde Otomasyonun Geliştirilmesi Youyla Verimliliğin ve Gıda Güvenliğinin Artırılması Dr. Burak ALTINEL E. Ü. MÜH. FAK. GIDA MÜH. Tamamlandı