Lisans

Çift Anadal-Yandal

ÇİFT ANADAL

 

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Fakültemizde çeşitli Bölümler arasında öğrencilerimize “Çift Anadal” programından faydalanma imkanı sunulmaktadır.

 

Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur ve bu program için ayrı transkript düzenlenir. İlgili bölümler, her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur. Öğrenci, bu programa, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.

 

YANDAL

 

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Fakültemizde çeşitli Bölümler arasında öğrencilerimize “Yandal” programından faydalanma imkanı sunulmaktadır.

 

Yandal programı ilgili bölümün ve Fakülte Kurulu'nun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

 

2015-2016 öğretim yılı itibariyle Fakültemiz Bölümlerinde Çift Anadal ve Yandal programlarından faydalanan öğrenci sayıları aşağıda verilmektedir:

 

Bölüm Adı Çift Anadal Yan Dal
Bilgisayar Mühendisliği 2 -
Biyomühendislik 4 12
Deri Mühendisliği - -
Elektrik - Elektronik Müh. - 1
Gıda Mühendisliği 3 1
İnşaat Mühendisliği - -
Kimya Mühendisliği 1 2
Makine Mühendisliği 5 6
Tekstil Mühendisliği - 2
Toplam 15 26

 

Çift Anadal ve Yandal programları ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru koşullarına Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Web sayfasından aşağıda verilen linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Tıklayınız.

 

Ege Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal programlarının uygulama esaslarını belirleyen yönergeye Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Web sayfasından aşağıda verilen link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Tıklayınız.